Een calamiteit in waterbouw of terreininrichting? GlasGroen staat voor u klaar!

Ook bij elementen in de openbare ruimte kan zich een calamiteit voordoen. In onze disciplines kunt u hierbij denken aan een kapotte brugleuning, een naar voren gekomen damwand, gevaarlijke speelobjecten, maar bijvoorbeeld ook het plaatsen van een kwelscherm om andere werkzaamheden direct te kunnen uitvoeren. Een calamiteit is een niet van te voren te voorspellen gebeurtenis die directe actie verreist....