STEDELIJK

Groen en water in de stedelijke omgeving dragen bij aan een hele positieve werking voor het leefklimaat in de stad. Groen zorgt niet alleen voor een rijkere biodiversiteit, verbetering van de luchtkwaliteit en demping van het stadsgeluid, maar heeft ook een verkoelende werking in de warme perioden. Naast groen is voor ons ook water een groot aandachtspunt.

Door toename van verharding kan het regenwater moeilijk weg, wat wateroverlast kan veroorzaken. In de ontwerpstudie van de Groene Waterschakel in Amsterdam hebben we deze zo vorm gegeven dat naast de werking van het groen, de zichtbaarheid van het water is ook volop aandacht besteed aan de gebruiker. Deze kan de stad beleven vanaf een unieke houtenloop vlonder waaraan diverse pleinen en voorzieningen zijn gekoppeld. Voldoende groen is hierbij essentieel voor een klimaatbestendige omgeving maar ook voor de bouw van GlasGroen.

IN GESPREK

Wij als GlasGroen gaan graag samen met u in gesprek om naast uw opgave te kijken welke toevoegingen gedaan kunnen worden voor een sterk toekomstig ontwerp. Ook kunnen we u meenemen en adviseren over de aanpak en betrokkenheid van andere partijen, bewoners of beheerders.

VOORBEELD PROJECTEN

  • Amsterdam: Studie naar nieuwe groen en waterverbinding langs de Schinkel
  • Balij: Ontwerp, uitvoering fietspaden tracé Pijnacker – Nootdorp (gem)
  • Nijmegen: Plein Inpassingsstudie Joris Ivensplein, als verbinding tussen de Waal en Park
  • Lekkerkerk: Opdrachtverkenning, ontwerp tot uitvoering Landschapspark
PORTFOLIO

BEL DIRECT MET RIANNE OP 0252 – 37 02 39