Goyer golf & country club

Renovatie oeverbescherming Goyer Golf & Country Club

Enige tijd geleden is door GlasGroen een rapportage gemaakt van de huidige staat van de oeverbescherming. In het rapport zijn de strekkingen in GPS ingemeten en een investeringsmodel geadviseerd waarmee in de toekomst diverse strekkingen kostendekkend vervangen kunnen worden.

In opdracht van Goyer Golf & Country Club vervangen we de oeverbescherming bij de meest in het oog springende waterpartij voor het clubhuis.

De damwand die slingerend en variërend in hoogte kenmerkend is, wordt weer in oorspronkelijke vorm gerealiseerd. Constructief zijn diverse verbeteringen doorgevoerd waardoor de damwand meer krachten kan afdragen.

Voor onze medewerkers een project waar naast kraanwerk ook ouderwets handwerk om de hoek komt kijken. Desondanks ook voor hen weer een geweldige uitdaging om een zo mooi mogelijk eindbeeld te kunnen bewerkstelligen.

 

GlasGroen. Waterbouwers van nature.

Goyer Golf & Country Club