Masterplan, Het IJsselmeer

Opgave

Hoe kunnen we het IJsselmeer en zijn randlandschappen transformeren tot belangrijkste Nederlandse natuurlandschap? Met multifunctioneel gebruik. Daarvoor zijn meerdere programma’s en invalshoeken te bedenken.

 

Gebiedskenmerken

• Vervuilers: watertoevoer van de Rijnsystemen en afvoergebieden (agrarisch water / afvalwater)
• Gebruikers: gebieden waar water gebruikt wordt (scheep & pleziervaart)|
• Algenontwikkeling Ijsselmeel: ijsselmeer als toekomstig waterbassing

 

Fase

Studie onderzoek, planontwikkeling.

Projecttype

Onderzoek waterzuivering en inpassing in het gebied

Locatie

IJsselmeer

Jaar

2009

Team

Rianne Glas-Sjoerdsma

Tags
Rianne Glas