Amsterdam Bijlmerkpark brug Brug- Amsterdam Bijlmerkpark Brug- Amsterdam Bijlmerkpark Brug- Amsterdam Bijlmerkpark Beschoeiing-Amsterdam-Bijlmerpark Beschoeiing-Amsterdam-Bijlmerpark Beschoeiing-Amsterdam-Bijlmerpark Beschoeiing-Amsterdam-Bijlmerpark Beschoeiing-Amsterdam-Bijlmerpark Beschoeiing-Amsterdam-Bijlmerpark Beschoeiing-Amsterdam-Bijlmerpark Beschoeiing-Amsterdam-Bijlmerpark Beschoeiing-Amsterdam-Bijlmerpark Beschoeiing-Amsterdam-Bijlmerpark Beschoeiing-Amsterdam-Bijlmerpark Damwand-Amsterdam-Bijlmerpark Damwand-Amsterdam-Bijlmerpark Damwand-Amsterdam-Bijlmerpark

Bijlmerpark Amsterdam

De herinrichting van het Bijlmerpark zorgt voor een nieuwe vorm van wonen, recreatie en sport worden ondergebracht. Het park kenmerkt hoge kwaliteit in ecologie en waterhuishouding.

  • Plaatsen hardhouten damwand voorzien van dubbele gording.
  • Plaatsen vurenhouten beschoeiing bestaande uit een perkoenenrij met anti-worteldoek.
  • Plaatsen roosterconstructie ten behoeve van invalbeveiliging.
  • Aanbrengen van een helofytenfilter voor de waterhuishouding.
Jaar

2009