Opening laatste drie puzzels Balij- en Bieslandsebos

Op woensdag 7 juni zijn de laatste drie puzzelstukken van het recreatiegebied Balij Bieslandsebos officieel geopend door gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland de heer Weber en wethouder Staalduine van de gemeente Pijnacker-Nootdorp samen met het Hoogheemraadschap Delfland. Het Laakweggebied zorgt voor 54 hectare extra natuur, recreatie en water tussen de kernen Nootdorp en Pijnacker.

 

Ontwerp Laakweg

Tijdens haar tijd bij voormalig Dienst Landelijk Gebied heeft Rianne Glas-Sjoerdsma de gebieden ontworpen. Dit gezamenlijk met een team van specialisten. Het ontwerp is gebaseerd uit twee zones die in intensiviteit van elkaar verschillen; de parkzone en de boszone. Tussen de twee zones ligt een markante laan op een kleurrijke kade met aan weerszijde een brede watergang.

 

Parkzone

Het parkzone grenst aan Nootdorp, de wijk ’s Gravenhout. Het gebied zal naar verwachting dan ook een grotere recreatie krijgen. Het westelijke deel wordt speelstruweel met lagere beplanting vanwege de eisen van de molenbiotoop. Hier zal een variatie komen van verschillende struweelsoorten die een bloemdragend en hoog pluk gehalte hebben. Het middelste deel wordt een parkbos met een vrije en toegankelijk karakter. In het bos worden meer parkachtige boomsoorten aangeplant. Aangezien de ligging dicht tegen de wijk is, zou in de toekomst dit parkbos veel opener en van veel meer programma kunnen worden voorzien. Maar wegens beperkt budget voor beheer wordt het nu dichter ingeplant. De waterpartij en moeraszone aan de oostzijde zijn doorgezet vanuit de wijk ‘s-Gravenhout. De eilandjes bestaan uit riet en opgaand groen, en door hun dichtheid en hoogte nemen zij het zicht weg naar het achtergelegen kassen en de Randstadrail.

 

Boszone

De Boszone krijgt een bosrijk karakter. Zo wordt een wandeling aantrekkelijk en afwisselend. Het westelijk bosgebied langs de Oudeweg krijgt een overgangsrand van struweel naar besloten bos. Het middelste bosgebied is gelegen tussen een brede watergang en de woningen langs de Laakweg. Dit gebied wordt opener en afgewisseld met boomweides. Het oostelijke gebied krijgt evenals het middelste gebied een opener karakter. Langs de Laakweg wordt een brede mantelzoomvegetatie aangelegd die de lengte en hoogteverschillen tussen de kade van de Laakweg en het gebied accentueert.

 

Lanen en bloemrijkgrasland

De lanen kenmerken het gebied van de Balij en Bieslandse Bos. Ze verbinden de verschillende gebieden met elkaar. Ook in het Wandelbos krijgen zij deze functie. De twee en drie dubbele bomenrijen in het Wandelbos komen beide te liggen op een kade met aanweerszijde water. De eerste jaren wordt de kade ingeplant met kleurrijk bloemrijkgrasland zodat het al een zichtbare markante route wordt door het gebied. Als de grond voldoende is gezet, worden Schietwilgen ingeplant. Deze gebiedseigen boom heeft een krachtige stam en van een afstand een zilvergrijze kroon.

 

GlasGroen. Samen door ontwerp.

Wilt u meer weten over onze projecten of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.