Oeverbescherming aanvullen, welke opties zijn er?

GlasGroen voert het totaalpakket van uw waterbouwproject uit. Wij verwijderen de oude oeverbescherming, plaatsen nieuwe en zorgen dat de taluds weer aangevuld zijn.

 

Aanvullen van oeverbescherming

Het aanvullen van oeverbescherming is een discipline op zich waarbij verschillende vragen om de hoek komen kijken. Wat heb ik nodig? Hoeveel heb ik nodig? Welke functie heeft een achterliggend perceel? Hoe zwaar moet ik verdichten? Hoe gaan we dat doen? Wat gaat dit mij kosten of zelfs opleveren? Allemaal vragen waar GlasGroen u antwoord op kan geven.

 

De mogelijkheden

Het aanvullen van de beschoeiing voert GlasGroen op drie manieren uit:

• met nieuw geleverd materiaal
• met materiaal dat vrijkomt uit de watergang
• met materiaal dat vrijkomt uit het talud

 

Nieuw materiaal

Nieuw geleverd materiaal voldoet aan de door GlasGroen gestelde kwaliteitseisen en wordt door ons naar gelang van draagkracht en functie geselecteerd.

 

 

 

Materiaal uit watergang

Vrijkomend materiaal uit de watergang wordt door GlasGroen na het aanvullen vrijgemaakt van niet gebiedseigen stoffen en materialen. Bijkomend voordeel is dat de watergang hierna weer op diepte is en het een baggerronde bespaart.

 

 

Materiaal uit talud

Vrijkomend materiaal uit het talud ontstaat na het frezen van de bovenlaag. Door het frezen ontstaat een luchtige bovenlaag wat het bodemleven weer ten goede komt. De taluds kunnen worden hergeprofileerd waardoor het onderhoud van de taluds efficiënter door u kan worden uitgevoerd.

 

 

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. GlasGroen. Waterbouwers van nature.

 

© Header afbeelding: materiaal uit talud – in gemeente Teylingen freest A. Geerlings diverse locaties, waarna GlasGroen de taluds herprofileert.