RUIMTELIJKE PLANVORMING

Werkt u in het landelijk gebied aan plannen voor nieuwe natuur, recreatie of ruimtelijke planprocessen? GlasGroen denkt graag met u mee. De ruimtelijke planvorming van het landelijk gebied is vaak complex door de vele belangen en de zoektocht naar samenhang voor de verschillende facetten in het gebied, zoals bijvoorbeeld de toevoeging van een ecologische verbinding of nieuw woongebied in combinatie met recreatievoorzieningen. Wij gaan op zoek naar oplossingen.

Met een gedegen onderzoek naar (sociaal)ruimtelijke analyses, landschap, de historie en de toekomstige ontwikkelingen. Door een integrale aanpak, kunnen de ontwikkelingen elkaar versterken, zoals de aanleg van een nieuwe rietoever als ecologische verbinding en de vraag naar groter areaal aan waterzuivering. Naast onze rijke ervaring in het landelijk gebied, zijn we altijd op zoek naar welke nieuwe ontwikkelingen er gaande zijn en hoe wij ons kunnen vernieuwen.

IN GESPREK

Wij als GlasGroen gaan graag samen met u in gesprek om naast uw opgave te kijken welke toevoegingen gedaan kunnen worden voor een sterk toekomstig ontwerp. Ook kunnen we u meenemen en adviseren over de aanpak en betrokkenheid van andere partijen, bewoners of beheerders. Lees meer over onze werkwijze.

VOORBEELD PROJECTEN

 • Duin en Bollenstreek: Gebiedsverkenning
 • Noordwijkerhout: Structuurversterking Hogeveensepolder, landschapsvisie, schetssessies
 • Gem. Teylingen: schetssessies met ondernemers – overheden over toekomst polder
 • Balij: Opdracht, ontwerp, bezuinigingsslag, uitvoering van recreatiebos en natuurgebied
 • NL-Kust: Afstudeeropdracht | Onderzoek NL kustgebied en ontwerp Landgoed Noordwijk
 • Landelijk: Snelwegpanorama’s, toetsing en advisering Rijkswaterstaat
 • Haarlemmermeer: Voorontwerp Park21, gebied 1 o.a. honkbalveld
 • Loosdrecht: Uitzichtpunten in de ster van Loosdrecht
 • Delfgauw: Beeldkwaliteitsplan Oude Leede, recreatie op de kaart
 • IJsselmeer: Masterplan Waterzuiveringssysteem voor de IJssel
 • A1 bij Muiden: Schetsontwerp, Natuurcompensatie A1
 • Bentwoud: Ontwerp recreatie en bosgebied Driehoek Benthuizen
 • Dalfserveld: Studie naar strategische landschappelijke motor voor landbouw
 • Dordrecht: Schetsontwerp natuurgebied Noordbovenpolder
 • Militairterreinen: Benschop, Austerlitz, Waalsdorp, Bussum, functieverandering militairterreinen
 • De Gouw: Uitvoeringsproject, begeleiding van een grootschalige ruilverkaveling Noord-Holland.

BEL DIRECT 0252 – 37 02 39 VOOR INFORMATIE OVER LANDELIJKE LANDSCHAPSARCHITECTUUR