zitelement- Katwijk

Kustwerk Katwijk: waterkeren, parkeren en recreëren

De kust van Zuid-Holland is weer veilig voor de toekomst. Na bijna anderhalf jaar is Kustwerk Katwijk afgerond. Daarmee zijn alle Zwakke Schakels aan de Zuid-Hollandse kust aangepakt. In Katwijk is een Dijk-in-Duin aangelegd en een ondergrondse parkeergarage gebouwd tussen de dijk en de Boulevard. Tegelijkertijd is het duingebied verbreed en opnieuw ingericht. Een unieke en innovatieve combinatie binnen één project. Het achterland is nu weer veilig volgens de wettelijke veiligheidsnormen. Bovendien is Katwijk nu beter bereikbaar voor toeristen, wat ook weer goed is voor de plaatselijke economie.

Naar een veilige Nederlandse kust

In 2003 bleek de waterkering op tien plekken langs de Nederlandse kust niet sterk genoeg om een superstorm te kunnen weerstaan. Deze zogenoemde Zwakke Schakels zijn vanaf toen aangepakt. Op dit moment wordt nog gewerkt in NoordHolland en in West Zeeuws-Vlaanderen. Als alle Zwakke Schakels gereed zijn, heeft Nederland weer een sterke Noordzeekust. Katwijk was de laatste Zwakke Schakel aan de Zuid-Hollandse kust. Na het Flaauwe Werk, Voorne, Delflandse kust, Noordwijk en Scheveningen maakt Katwijk het rijtje compleet en is de Zuid-Hollandse kust de komende vijftig jaar veilig.

Hans Pluckel, Hoogheemraad van Hoogheemraadschap van Rijnland:“Katwijk is een zeer positief voorbeeld van kustversterking. Het is nog mooier teruggekomen dan het al was.”

Zitelementen Kust boulevard-katwijk

Dijk-in-duin

De waterkering in Katwijk liep dwars door het centrum en voldeed niet meer aan de veiligheidsnormen. Daarom is besloten een Dijk-in-Duin aan te leggen langs de boulevard van Katwijk om het achterland te beschermen en het centrum van Katwijk ‘binnendijks’ te krijgen. Tussen de dijk en de Boulevard is een ondergrondse parkeergarage gebouwd om de parkeerdruk in Katwijk te verlagen. Bezoekers kunnen nu dichtbij het strand én centrum parkeren. Over zowel de dijk als de parkeergarage liggen nieuwe duinen. Dit duingebied, met diverse wandelpaden, biedt ruimte voor natuur en recreatie.

Innovatief project

Het project Kustwerk Katwijk laat goed zien dat Nederland voorop loopt op het gebied van waterveiligheid en trok nationaal en internationaal dan ook veel aandacht. Kustversterking wordt steeds vaker gecombineerd met andere doelen, zoals de parkeergarage in Katwijk: een unieke en innovatieve combinatie. Het vernieuwde kustgebied zet Katwijk nog meer op de kaart als aantrekkelijke badplaats. Kustwerk Katwijk was een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, provincie ZuidHolland, Hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Katwijk.

Willem van Duijn, wethouder Gemeente Katwijk: “Wij zijn een mooi nieuw duingebied met ondergrondse parkeergarage voor 663 auto’s rijker. Binnen vijf minuten zo op het strand of in het winkelcentrum. Dat is uniek in Nederland”.

Zitbank Kust boulevard-katwijk

Overige informatie

Opdrachtgevers en financiers: Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Katwijk, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat

Ontwerp en contractmanagement: Arcadis, OKRA landschapsarchitecten, Royal HaskoningDHV, WB de Ruimte

Bouwcombinatie: Ballast Nedam – Rohde Nielsen

GlasGroen verzorgde diverse zitelementen, hekwerken, kunstelementen. Meer over dit bijzondere project? Bekijk ons portfolio

Kijk www.kustwerkkatwijk.nl voor meer informatie over dit project!

Bron: Kust & Zeegids 2015-2016