Brughoofden en belasting

Voor het plaatsen van een brughoofd kan gebruik worden gemaakt van beschoeiing. GlasGroen geeft hierbij altijd het advies om naar de totale belasting van de brug op het brughoofd te kijken.

 

Totale belasting van de brug

Bij een zware belasting, zoals in dit geval door landbouwvoertuigen (zie afbeelding), is het plaatsen van een damwand aan te bevelen.

Een ander gegeven is dat een brughoofd na plaatsing van de brug vaak slechter toegankelijk is voor fysieke controle, onderhoud en vervanging. Andere materialen zoals kunststof of beton kunnen in dit geval ook een goed alternatief zijn.

 

GlasGroen advies

GlasGroen voorziet u graag van een degelijk en helder advies in materiaalkeuze en dimensionering. Dit advies rekenen wij constructief voor u door. Hierdoor bent u er zeker van dat het brughoofd dat wij plaatsen de daadwerkelijke belasting aankan. Neem contact met ons op via 0252 – 37 38 50.