Bouwproject in de bouwrijp- en woonrijpfase

Uitvoeren in de bouwrijp- of woonrijpfase?

Een bouwproject kent in de regel twee fasen. Hierin onderscheiden we de bouwrijp- en de woonrijpfase.
– De bouwrijpfase bevat de werkzaamheden om de bouw te kunnen laten plaatsvinden. U moet hierbij denken aan het realiseren van hoofdnutsvoorzieningen, bouwstraten en bouwkuipen.
– De woonrijpfase heeft met de uiteindelijke openbare inrichting van het project te maken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het definitief bestraten van wegen, het aanleggen van groen en het plaatsen van lantaarnpalen.

GlasGroen voert werkzaamheden uit in beide fasen. Afhankelijk van de bereikbaarheid voor ons materieel wordt in bestekken of op ons advies gekozen voor de economisch meest voordelige uitvoeringsfase.

Project Alkmaar in bouwrijpfase

In het geval van ons project in Alkmaar is gekozen de damwand en loopvlonder uit te voeren in de bouwrijpfase. De bebouwing is zo dicht langs ons werktracé geprojecteerd dat een andere manier veel extra kosten met zich mee zou brengen. Het is dan ook wel weer een prachtig gezicht om te zien in hoeverre de natuur zich spontaan ontwikkeld en onze werkzaamheden een extra groene dimensie geven. Nog enkele maanden en dan zullen de taluds afgewerkt worden en de bewoners volop genieten van hun tuin aan het water.

GlasGroen. Waterbouwers van nature.