De voor- en nadelen van verschillende typen beschoeiingen

Beschoeiingen kunnen uit verschillende materialen worden opgebouwd: hout, kunststof en beton. De diverse materialen hebben elk hun eigenschappen met betrekking tot duurzaamheid, toepasbaarheid en uitstraling. Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende soorten beschoeiingen? En welke beschoeiing willen is het best toepasbaar? GlasGroen legt het uit.

Toepassingen en functies

Een beschoeiing kan diverse toepassingen hebben. Wij onderscheiden een waterkerende, grondkerende en golfkerende functie. Daarnaast is de functie die het terrein achter de beschoeiing heeft van een nog groter belang. Is het een heestervak, of worden er bijvoorbeeld zware goederen achter de beschoeiing opgeslagen? Deze parameters gebruiken wij om een juiste afweging te maken in de bij u passende constructie.

Houten beschoeiingen

Bij het plaatsen van beschoeiingen wordt er in de meeste gevallen gekozen voor een houten beschoeiing. Deze oogt namelijk het meest natuurlijk en heeft daarnaast een zeer warme uitstraling. Beschoeiingen onder water worden vaak uitgevoerd in naaldhout, aangezien de levensduur in dit geval niet afhangt van de materiaalkeuze.

Boven de laagste waterstand worden beschoeiingen standaard uitgevoerd in hardhout. Hardhout is namelijk minder gevoelig is voor vocht, schimmels, weersinvloeden en belasting. Een ander groot voordeel van hout in het algemeen is dat deze CO2-positief is. Dit houdt in dat hout CO2 opslaat en vasthoudt gedurende haar levensduur. Hardhout gaat ongeveer 20-25 jaar mee, waardoor het prima in een renovatie of nieuwbouwtraject kan worden toegepast. Op sommige locaties is echter een langere levensduur noodzakelijk. Door te combineren in materialen kunnen wij de levensduur van een constructie opschalen.

Betonnen beschoeiingen

Er wordt vaak voor betonnen beschoeiingen gekozen om oevers te beschermen langs sloten, kanalen of waterplassen over een langere lengte. Het grote voordeel van betonnen beschoeiingen is dat deze onderhoudsvrij zijn en een grotere belasting aankan. Nadeel van betonnen beschoeiing zijn vaak de industriële uitstraling en hogere kosten bij aanleg.

Kunststof beschoeiingen

Beschoeiingen worden tegenwoordig ook steeds vaker gemaakt van kunststof. Kunststof heeft een lange levensduur is eenvoudiger aan te brengen en bestand tegen alle weersinvloeden. De levensduur van kuststof is langer dan dat van een houten beschoeiing. Helaas is de uitstraling dan wel weer een stuk minder natuurlijk. Als nadeel zien wij ten opzichte van hout de hogere aanlegkosten en het minder flexibel zijn bij toekomstige uitbreidingen en schades. Het ene kunststof systeem is het andere niet en door onze ervaring werken wij hierin samen met twee preferred leveranciers waar wij al jarenlang van op aan kunnen.

Een beschoeiing op maat berekend

Een beschoeiing van GlasGroen is voor u op maat gemaakt met oog op toepasbaarheid, duurzaamheid en uitstraling. Daarnaast rekenen wij de door u gekozen beschoeiing constructief door, zodat u er van uit kan gaan dat de gewenste functie haalbaar is. Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Neem dan contact op.