Veilig werken bij een project op klein oppervlak

Onlangs heeft GlasGroen een calamiteitenpad aangelegd in de gemeente Teylingen. Bij dit project werden door meerdere partijen op een kleine ruimte werkzaamheden uitgevoerd.  Uit de Last Minute Risico Analyse bleek dat van te voren duidelijke afspraken gemaakt moesten worden. Dit om veilig en volgens planning te kunnen werken.

 

Calamiteitenpad veilig én binnen uitvoeringstermijn gerealiseerd

Door goed af te stemmen en prioriteiten te stellen in werkvolgorde en veiligheid heeft het GlasGroen team dit project netjes binnen het uitvoeringstermijn gerealiseerd. De aanleg van het pad is uitgevoerd in opdracht van AW Groep.

 

GlasGroen VCA-gecertificeerd

Tijdens deze werkzaamheden werd er tevens een audit uitgevoerd in het kader van onze VCA-hercertificering nieuwe norm door TUV Nederland. Een leerzame audit die positief is afgesloten en waar we als GlasGroen tevreden op terugkijken.