Beschoeiing gemeente Hillegom

De beschoeiing die is aangelegd in de gemeente Hillegom.

Jaar

2015