Gemeente scheer je baard…

Een baard??? Onder een baard verstaan we in de openbare ruimte het niet-gemaaide gazon ca. 50 cm achter de oeverbescherming. Vanuit een ecologisch en kostenbesparend oogpunt laten steeds meer gemeenten hun baarden staan. De ene burger vindt het een rommelig geheel, terwijl de andere de kleurenpracht en diversiteit fantastisch vindt.

 

Hoge baarden maken onoverzichtelijke situaties

GlasGroen constateert als waterbouwer steeds vaker deze baarden. Bij een te schraal beheerpakket worden deze baarden veel te hoog. Deze hoge baarden resulteren in onoverzichtelijke locaties waardoor voor kleine kinderen onveilige situaties kunnen ontstaan. Kleine kinderen kunnen zo in hun spel opgaan dat ze in de sloot belanden. Doordat dit door de baarden niet meer wordt opgemerkt, hoeven wij u niet uit te leggen wat de gevolgen kunnen zijn. Heeft u in de buurt een baard staan langs de oever? Kijk dan een keer extra in de sloot erachter…

 

Verleng de levensduur van de oeverbescherming

Naast onveilige situaties resulteren baarden ook in een kortere levensduur van de oeverbescherming. Door het zwaardere wortelpakket wordt het hout aan grotere krachten blootgesteld. Baarden kunnen wel heel goed in combinatie met kunststof of betonnen oeverbescherming worden toegepast. Als advies wil GlasGroen de gemeenten en overheden meegeven baarden alleen toe te passen langs wegen in buitengebieden. Meer weten over oeverbescherming of gemeentelijke groenvoorzieningen? Neem dan contact op met: 06 – 14 59 92 05.