Een calamiteit in waterbouw of terreininrichting? GlasGroen staat voor u klaar!

Ook bij elementen in de openbare ruimte kan zich een calamiteit voordoen. In onze disciplines kunt u hierbij denken aan een kapotte brugleuning, een naar voren gekomen damwand, gevaarlijke speelobjecten, maar bijvoorbeeld ook het plaatsen van een kwelscherm om andere werkzaamheden direct te kunnen uitvoeren. Een calamiteit is een niet van te voren te voorspellen gebeurtenis die directe actie verreist. GlasGroen heeft calamiteiten onderverdeeld naar oorzaak.

Oorzaak calamiteit waterbouw of terreininrichting

  • Een calamiteit ontstaan door ouderdom of slijtage
  • Een calamiteit ontstaan door verkeerd of gebrekkig onderhoud
  • Een calamiteit ontstaan door externe factoren

 
 

Een calamiteit start altijd met een melding bij de opdrachtgever. Vanaf dit moment neemt GlasGroen de melding van u over en voeren wij de volgende taken uit:

  • De ernst van de calamiteit wordt met u bepaald
  • Wij treffen direct maatregelen om de veiligheid van de omstanders en omgeving te waarborgen
  • De oorzaak van de calamiteit wordt door ons achterhaald
  • Wij bepalen voor u de meest zinvolle wijze van herstel van het element in relatie tot levensduur
  • Ter plaatse geven wij u inzicht in de te verwachten kosten van het herstel van de calamiteit
  • Door directe lijnen met leveranciers kunnen wij het herstel in een extreem kort tijdsbestek voor u uitvoeren

Door onze expertise wordt elke calamiteit snel en adequaat opgelost. Wij geven u een eerlijk en helder advies waarbij de levensduur van het element leidend is.